Siedem Zasad unitarian

Unitarianie Uniwersaliści mówią, że ich tradycja jest żywa, czyli dostosowuje się do współczesności. W 1984 Unitarian Universalist Association (UUA) demokratycznie przyjęło tzw. Siedem Zasad (Seven Principles).

1. Wrodzona wartość i godność każdej osoby

2. Sprawiedliwość, równość i empatia (współczucie) w relacjach międzyludzkich

3. Akceptowanie każdego i wspieranie rozwoju duchowego w naszych kongregacjach(zborach)

4.Wolne i odpowiedzialne poszukiwanie prawdy i znaczenia

5. Prawo (wolność) sumienia i posługiwanie się demokratycznym procesem w naszych kongregacjach i w całym społeczeństwie

6. Cel społeczności światowej z pokojem, wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich

7. Szacunek dla współzależnej sieci całej egzystencji, której jesteśmy częścią

<- Powrót

Reklamy