Czym jest Uniwersalizm Unitariański?

Uniwersalizm  Unitariański (Unitarianizm Uniwersalistyczny) jest teologiczne liberalną religią charakteryzującą się „wolnym i odpowiedzialnym poszukiwaniem prawdy i znaczenia”. Uniwersaliści są zjednoczeni poprzez wspólne poszukiwanie duchowego wzrostu. Unitariańscy Uniwersaliści czerpią z różnych teologicznych źródeł i posiadają szeroką gamę wierzeń i praktyk.

Nie ma jednego jednoczącego przekonania, które łączy wszystkich Unitarian Uniwersalistów oprócz pełnej i odpowiedzialnej wolności przemówień, myśli, przekonań, wiary oraz usposobienia. Uważają, że każda osoba ma swobodę poszukiwania własnej prawdy w sprawach osobowych, takich jak: istnienie , charakter i sens życia, bóstwa, stworzenia oraz życia pozagrobowego. UU mogą pochodzić z dowolnego tła religijnego,różnych przekonań, kultur lub religii.

Koncepcje na temat bóstw są wśród UU zróżnicowane. Niektórzy uważają, że kwestia istnienia Boga jest najbardziej prawdopodobna lub  niepoznawalna (agnostycyzm).Niektórzy uważają,że nie ma Boga, inni wierzą w wielu bogów(politeizm). Niektórzy uważają, że Bóg jest metaforą rzeczywistości transcendentnej . Niektóre kobiety wierzą w Boga (bogini), pasywnego boga (deizm), Boga Abrahama lub twierdzą, że bóg objawia się w naturze lub wszechświecie (panteizm). Wielu UU zrezygnowało z bóstw i zamiast tego mówią o ” duchu życia ” , który łączy wszystkie życia na Ziemi. UU  udziela wsparcia każdej osobie w poszukiwaniu prawdy i sensu pojęcia duchowości.

Najczęściej symbolem Unitarianizmu Uniwersalistycznego jest ognisty kielich, często ukazany jako dwa nakładające się na siebie pierścienie (w różnych wersjach) reprezentujące Unitarianizm i uniwersalizm ( symbol nie ma oficjalnej interpretacji ). Kielich jest od dawna symbolem liberalnej religii, chrześcijaństwa. Początkowo płonący kielich był logo Unitarian Service Committee w czasie II wojny światowej. Został stworzony przez austriackiego artystę Hansa Deutscha , zainspirowanego rodzajem kielicha , który Grecy i Rzymianie umieszczali na ołtarzch. Spalanie w nim oleju jest symbolem niesienia pomocy i poświęcenia.

Niemniej jednak,zasugerowano inne interpretacje, takie jak kielich używany przez zwolenników czeskiego heretyka Jan Husa lub to,że w niektórych wersjach przypomina stylizowany krzyż. Większość zgromadzeń UU zapala światło kielicha na początku nabożeństwa. Inne symbole to umieszczony nieco poza centrum krzyż w okręgu ( symbol uniwersalistów związany z przybyciem humiliatów w 1950, grupy reformatorów stawiających sobie za cel ożywienie uniwersalizmu).

Innym symbolem jest para otwartych dłoni uwalniających gołębia.

<- Powrót

Reklamy