Ceremonia Wody

Komunia Wody, czasami nazywany również Ceremonią Wody, po raz pierwszy przeprowadzono ją podczas nabożeństwa UU w 1980 roku. Wiele kongregacji UU praktykuje  Ceremonię Wody raz w roku, często na początku nowego roku kościelnego (wrzesień).

Członkowie przynoszą małe ilości wody z miejsca, które jest dla nich wyjątkowe. W wyznaczonym czasie ludzie podchodzą i jeden po drugim wlewają swoją wodę razem do dużej miski. Podczas dolewania wody, osoba która wlała mówi, dlaczego ta woda ma dla niej szczególne znaczenie. „Połączone” wody są symbolem naszej wspólnej wiary pochodzącej z różnych źródeł. Często jest ona błogosławiona przez zgromadzenie, a czasami jest później gotowana i wykorzystywana przez kongregację jako „święta woda” w uroczystości powitania/chrztu dziecka i podobnych wydarzeń.

Ceremonia Wody w unitariańskich pocztówkach

Przykładowa Ceremonia Wody

<- Powrót

Reklamy