Idea Unitarian XX wieku

Biblioteka Unitarian Uniwersalistów

  

IDEA UNITARIAN
XX wieku
wyrażona w książce
KAROLA GRYCZA ŚMIŁOWSKIEGO
Bracia Polscy
Arianie-Unitarianie
 
Opracował-Piotr Osiadły
  
 Egzemplarz elektroniczny bezpłatny, przeznaczony do nieodpłatnego powielania. Książka wydana w celu przybliżenia idei środowiska Unitarian połowy XX wieku w

Polsce, oraz popularyzacji idei Unitarianizmu Uniwersalistycznego w Polsce. Biblioteki Unitarian Uniwersalistów. Głuchołazy 2010.

Reklamy

Jeden komentarz

Możliwość komentowania jest wyłączona.