Teksty ariańskie

 • Faust Socyn
  łac.
  – „Christianae religionis brevissima institutio per interrogationes & responsiones, quam  Catechismum vulgo vocant : opus imperfectum” Socyn Faust
  – „Concionis Christi, quae habetur capite quinto, sexto et septimo apud Matthaeum Evangelistam explicatio” Socyn Faust
  – „De Iesu Christo Servatore, hoc est cur & qua ratione Iesus Christus noster seruator sit, Fausti Socini Senensis disputatio.” Socyn Faust
  – „Disputatio de adoratione Christi habita inter Faustum Socinum & Christianum Francken : nec  non fragmenta responsionis fusioris, quam F. Socinus parabat, ad Francisci Davidis de Christo non invocando scriptum […]”. Socyn Faust
  – „Explicatio primae partis capitis Evangelii Iohannis” Socyn Faust, Moskorzewski Hieronim
  – „Fausti Socini Miscellanea : hoc est scripta theologica, seu tractatus breves de diversis materiis.” Socyn Faust
  – „Praelectiones theologicae” Socyn Faust
  – „Commentarius in Epistolam Iohannis Apostoli primam” Socyn Faust
  – „De baptismo aquae disputatio” Socyn Faust
  – „De statu primi hominis ante lapsum disputatio” Socyn Faust, Moskorzewski Hieronim
  – „Elenchi sophistici” Socyn Faust
  – „Fausti Socini Breves qvidam de diversis materiis ad Christianam religionem pertinentibus tractatus”. Socyn Faust
  – „Lectiones sacrae : opus imperfectum” Socyn Faust
  – „Tractatus de iustificatione” Socyn Faus
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=YWY2YzZhMDQwOTY4&tyt=&aut=Faust+Socyn&x=0&y=0
 • Andrzej Frycz Modrzewski
  łac, pl,
  – „O naprawie Rzeczypospolitej” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Ad populum plebemque Polonam Andreae Fricij Modreuii Querela de contemptione legis diuinae in homicidias, cui adiuncta est oratio quarta ex Psalmis Dauidicis composita. : praefixae sunt epistolae due: altera ad Sigismundum primum patrem ; altera ad Sigismundum Secundum Augustum filium, reges Poloniae inclytos […].” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Ad Senatum, Equites Populumque Polonum Andreae Fricij Modreuij Oratio secunda de poena homicidij : addita est Oratio Philaletis Peripatetici, in Senatulo Hominum Scholasticorum […].” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Andreae Fricii Modrevii Libri tres, quorum primus, de Peccato originis, secundus, de Libero hominis arbitrio, tertius de Prouedientia & Praedestinatione Dei aeterna : eiusdem de Mediatore, libri III […].” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Andreae Fricii Modrevii Orichovius sive depulsio calumniarum Stanislai Orichovij Roxolani.” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Do Hieronima Ossolińskiego” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Do Mikołaja, biskupa wrocławskiego i pomorskiego” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Do Stanisława Stadnickiego” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „O opatrzności i odwiecznej predestynacji przez Boga. Do Stanisława Potkańskiego” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Orzechowski, czyli odparcie oszczerstw Stanisława Orzechowskiego z Rusi” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Ad Archiepiscopos, Episcopos et Presbyteros Ecclesiarum Sarmaticarum Andream Fricij Modreuij Oratio tertia de poena homicidi.” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Ad regem, pontifices, presbyteros et populos Poloniae ac reliquae Sarmatiae, oratio Andreae Fricij Modrevij […] : addita est Gratulatio ad Leonardum Altipolitam […].” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Ad Serenissimum et Inclytum Regem Poloniae Sigismundum Augustum Lascius sive de poena homicidi” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Andreae Fricii Modrevii narratio simplex rei nouae & eiusdem pessimi exempli : simul & querela de iniurijs, & expostulatio cum Stanislao Orichouio Roxolano.” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Andreae Fricii Modrevii […] Sylvae qvatvor. I. De tribus personis et una essentia Dei […]. II. De necessitate conventus habendi ad sedandas religionis controversias […]. III. De Jesu Christo filio Dei et hominis […]. IV. De Homousio et de iis, qua” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Do Jakuba Uchańskiego” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Do opiekunów, ojców i braci mających się zebrać na synod chrześcijański” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „O grzechu pierworodnym” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „O wolnej woli człowieka” Modrzewski Andrzej Frycz
  – „Prosta opowieść o niezwykłej sprawie stanowiącej zgubny przykład, a zarazem użalenie się na krzywdy i skarga przeciw Stanisławowi Orzechowskiemu z Rusi” Modrzewski Andrzej Frycz
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=Y2Y2MzIwYWYwOTY4&tyt=&aut=Andrzej+Frycz+Modrzewski&x=0&y=0
 • Jan Mączyński
  – „[Lexicon Latino-Polonicum ex optimis latinae linguae scriptoribus concinnatum […] Joanne Macziński equite Polono interprete].”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=Y2I4Y2Y1M2MwOTY4&tyt=&aut=Jan+M%C4%85czy%C5%84ski&x=0&y=0
 • Jan Łaski
  łac
  – „Comune incliti Poloniae regni priuilegium constitutionum, et indultum publicitus decretorum approbatorumque : cum nonullis iuribus […]” Łaski Jan
  – „Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii, in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesia, instituta Londini in Anglia, per Pientissimum Principem Angliae etc. Regem Eduardum, eius nominis Sextum, anno post Christum natum 1550 : addito ad calcem libelli privilegio suae Maiestatis” Łaski Jan
  – „Epistolae tres lectu dignissimae, de recta et legitima ecclesiarvm bene instituendarum ratione ac modo ad potentiss. regem Poloniae, senatum reliquosque ordines” Łaski Jan
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=MWY1Y2JkNTEwOTY4&tyt=&aut=Jan+%C5%81aski+&x=0&y=0
 • Jerzy Niemirycz
  pl
  – „Braterska declaratia na niebraterskie napomnienie od authora pod imieniem Szlachcica polskiego ad Dissidentes in religione uczynione”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=ZTg3M2FmZGIwOTY4&tyt=&aut=Jerzy+Niemirycz&x=0&y=0
 • Jonasz Szlichtyng
  pl
  – „Na antapologią X. Daniela Clementinusa o Potwarzach odpowiedź”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=ZWU2ZTJjYzkwOTY4&tyt=&aut=Jonasz+Szlichtyng&x=0&y=0
 • Krzysztof Arciszewski
  pl
  – „Pieśń Krzysztofa Arciszewskiego”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=MWZiODRkYTYwOTY4&tyt=&aut=Krzysztof+Arciszewski&x=0&y=0
 • Marcin Krowicki
  pl
  – „Obrona nauki prawdziwey y wiary starodawney krześcijańskiey, którey uczyli Prorocy, Krystus Syn Boży, y Apostołowie iego swięci : naprzeciwko nauce fałszywey y wierze nowey, którey uczy w kościelech swoich Papież Rzymski, a którey odpowiedzią swoia broni Jędrzey Biskup Krakowski”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=Y2RkZWRmZWMwOTY4&tyt=&aut=Marcin+Krowicki&x=0&y=0
 • Mikołaj Krzysztof Radziwiłł
  łac
  – „Hierosolymitana peregrinatio ilustrissimi domini Nicolai Christophori Radzivili […] IV. epistolis compraehensa”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=NzM5OWEyMTAwOTY4&tyt=&aut=Miko%C5%82aj+Krzysztof+Radziwi%C5%82%C5%82&x=0&y=0
 • Stanisław Lubieniecki
  łac
  – „Historia reformationis Polonicae, in qua tum reformatorum, tum antitrinitariorum origo & progressus in Polonia & finitimis provinciis narrantur” Lubieniecki Stanisław
  – „Theatrum cometicum. Cz. 1-3” Lubieniecki Stanisław
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=OGVlMTE0YTQwOTY4&tyt=&aut=Stanis%C5%82aw+Lubieniecki&x=0&y=0
 • Wacław Potocki
  pol, łac
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=YzJjZTg4ZjUwOTY4&tyt=&aut=Wac%C5%82aw+Potocki+&x=0&y=0
 • Walenty Smalc
  łac
  – „De divinitate Jesu Christi liber”
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=NThlYjA5NTgwOTY4&tyt=&aut=Walenty+Smalc&x=0&y=0
 • Zbigniew Morsztyn
  pol, łac
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=MDEyYTI2MTAwOTY4&tyt=&aut=Zbigniew+Morsztyn&x=0&y=0
 • Moskorzewski Hieronim / Hieronim Gratus Moskorzowski
  pl, łac
  – „Concionis Christi […] explicatio” Socyn, Moskorzewski Hieronim
  – „Explicatio primae partis capitis Evangelii Iohannis” Socyn Faust, Moskorzewski Hieronim
  – „Refutatio Appendicis, quam Martinus Smiglecius jesuita […] cui titulum dedit Nova Monstra Novi Arianismi apposuit et Hieronymo Moscorovio opposuit” Moskorzewski Hieronim
  – „Wtore zawstydzenie x. Skargi abo odpis na potworną xiąszkę iego, ktorey dał tituł: Mesyasz nowych arianow wedle Alkoranu tureckiego uczyniony przez tegoż szlachcica polskiego, ktory mu był pierwsze też Zawstydzenie napisał” Moskorzewski Hieronim
  – „De statu primi hominis ante lapsum disputatio” Socyn Faust, Moskorzewski Hieronim
  – „Odpowiedź ná kśiąszkę [!] X. Gurskiego, krórą Wyjáwieniem niewstydu aryáńskiego názwał, uczyniona przez Hieronima Moskorzowskiego z Moskorzowa, roku 1611.” Moskorzewski Hieronim
  – „Refutatio libri de baptismo Martini Smiglecii jesuitae” Moskorzewski Hieronim
  – „Zawstydzenie Xiędza Skargi abo, animadversie na ksiąszkę Xiędza Skargi, jezuity, którą Zawstydzeniem arianów nazwał : uczynione przez Szlachcica Polskieho, jednego z tych, ktore Ariany X. Skarga niesłusznie zowie.” Moskorzewski Hieronim
  http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=ZGI4NmRjNDkwOTY4&tyt=&aut=Moskorzewski+Hieronim&x=0&y=0
 • Grzegorz Paweł z Brzezin
  – „Rozdział Starego Testamentu od Nowego, zydostwa od krześciaństwa, skąd łatwie obaczysz prawie wszytki roznice około wiary”
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30698
  – „Rożność wiary uczniow Stankarowych, ktorzy sie szczycą onymi Kościoly w Helweciey y indziey, s ktorymi sie na fundamentowych mieyscach Pisma Świętego nie zgadzaią, ale s Stankarem są iedno ”
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30702
  – „O roznicach teraznieyszych, to iest, co o iednym Bogu Oycu y Synu iego iednorodzonym y o Duchu Świętym prawdziwie a po prosthu, wedle Pisma Świethego (w ktorym sie tylko Bog obiawił) rozumieć mamy Grzegorza Pawła krotkie pisanie ”
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30700
  – „O prawdziwey smierci, zmartwychwstaniu y żywocie wiecznym Jezusa Krystusa Pana naszego y każdego za thym wiernego tudziesz theż y o prawdziwych pociechach stąd pochodzących, a to przeciwko fałesznemu zmyśleniu Antykrystowemu o iego duszach, kthoymi”
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30696
  – „Ukazanie y zborzenie wszystkich wiar od ludzi rozmaitych o Bogu y o Synu iego nawymyslanych przez prawdziwe, proste y iasne wyznanie s Pisma Swiętego prorockiego y apostolskiego zebrane, co właśnie y beszpiecznie nazwać możesz doskonałym Credem, poc”
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30704
 • Marcin Czechowic
  – Odpis Jakoba Żyda z Bełżyc na Dyalogi Marcina Czechowica, na ktory zaś odpowieda Jakobowi Żydowi tenże Marcin Czechowic
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30591 (Polska Biblioteka Internetowa)
  – Plastr na wydanie N. Testamentu przez X. Jakuba Wuyka
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30593 (Polska Biblioteka Internetowa)
  – Epistomium na Wędzidło Jego Miłości X. Hieronima Powodowskiego […]
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30589  (Polska Biblioteka Internetowa)
  – Rozmowy Christianskie, ktore z greckiego nazwiska Diálogámi zowią : á ty ie názwáć mozesz wielkim Kátechizmem, w ktorych są rozmydowskich gadkách, którymi Paná Jezusá hristusá y wánielią wyniszcżyć chcą
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30606  (Polska Biblioteka Internetowa)
 • Nowy Testament – Szymona Budnego (wiekopolska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
  „Nowy Testament znowu przełożony, a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony, y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski, ktore każdey iak miarz odmiany przycżyny ukazuią”
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.wbc.poznan.pl:120603&from=FBC
 • (Wiekopolska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
  List Marcina Kromera do Fr. Stankara
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.wbc.poznan.pl:117607&from=FBC
 • Jan Crell
  – Ad librum Hugonis Grotii, quem De Satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem scripsit, responsio Johannis Crelii Franci … Accesserunt duae Epistolae Grotii ad Crellium … nec non Grotii ipsius Tractatus de Satisfactione Christi
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.sbc.org.pl:4784&from=FBC (Śląska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
  – Joannis Crelii Franci Operum exegeticorum tomus secundus
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.sbc.org.pl:4501&from=FBC  (Śląska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
  – Johannis Crellii Franci Operum tomus quartus scripta ejusdem didactica et polemica complectens. Accesserunt nonnulla abtehac inedita, nempe 1. Problemata N. cum solutionibus Crellii …
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.sbc.org.pl:4782&from=FBC  (Śląska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
 • Piotr z Goniędza
  – O Synu Bożym iże byl przed stworzeniem świata a iz iest przezeń wszystko ucźyniono przeciw falesznym wykrętom Ebiońskiem. Piotra z Goniędza.
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.wbc.poznan.pl:20851&from=FBC (wiekopolska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
 • Przypkowski, Samuel
  – Samuelis Przipcovii Equitis Poloni […] Cogitationes sacrae ad initium Euangelii Matthaei et omnes Epistolas Apostolicas. Nec non tractatus varii  argumenti, praecipue De jure Christiani magistratus […]
  http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.sbc.org.pl:9493&from=FBC (Śląska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
 • Biblia Brzeska
  Biblia swięta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, wlasnie z Zydowskiego, Greckiego, y Łaćińskiego, nowo na Polski ięzyk z pilnośćią y wiernie wylożone [tzw. „Biblia brzeska”] Księgi Nowego Testamentu
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.wbc.poznan.pl:2746&from=FBC (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – format Djvu)
Reklamy