Postacie – strona 2

^
Lubieniecki Krzysztof 1561 – 1624 PDF
Krzysztof Lubieniecki  (1561-1624) pisarz ariański
Lubieniecki Krzysztof 1598 – 1648 PDF
Krzysztof Lubieniecki  (1598-1648) minister ariański
Lubieniecki Stanisław (młodszy) 1623 – 1675 PDF
Stanisław Lubieniecki  (młodszy) herbu Rola (ur. 23 sierpnia 1623 w Rakowie, zm. 18 maja 1675 w Hamburgu), polski astronom, historyk i pisarz. Jego nazwisko w pismach anglojęzycznych zapisywane jest również jako Lubiniezky lub Lubyenyetsky.
Więcej…
Lubieniecki Stanisław ok. 1558 -1633 PDF
Stanisław Lubieniecki  (ok. 1558-1633) teolog ariański, polemista, wierszopis
Lubieniecki Teodor 1654 – 1718 lub 1720 PDF
Teodor Lubieniecki (ur. 1654 w Czarkowach k. Nowego Korczyna lub Siedliskach k. Lublina, zm. 1718 lub 1720) – malarz i rytownik epoki baroku urodzony w Polsce.
Więcej…
Mączyński Jan 1520 – przed 1584 PDF
Jan Mączyński (1520 – przed 1584), urodzony w Gzikowie, uczeń Filipa Melanchtona, leksykograf, wydał w 1564 r. w Królewcu owoc długoletniej pracy i wnikliwych studiów, jakim był jego łacińsko-polski słownik.
Więcej…
Modrzewski Frycz Andrzej 1503 – 1572 PDF
Andrzej Frycz Modrzewski herbu Jastrzębiec, Andreas Fricius Modrevius (ur. 20 września 1503 roku w Wolborzu – zm. 1572 w Wolborzu) – polski pisarz polityczny okresu renesansu, znany w owym czasie również za granicą, sekretarz królewski, wyznawca irenizmu.
Więcej…
Morsztyn Florian ok. 1530-1587 PDF
Florian Morsztyn  (ok. 1530-1587) bachmistrz wielicki, arianin
Morsztyn Krzysztof (starszy) 1522 – 1600 PDF
Krzysztof Morsztyn  starszy (1522 – 1600) arianin
Morsztyn Krzysztof – zm 1642 PDF
Krzysztof Morsztyn, zwany „młodszym” (data urodzenia nieznana, zm. w 1642), starosta filipowski, działacz reformacyjny ariański.
Więcej…
Morsztyn Seweryn (starszy) przed 1604 – przed 1668 PDF
Seweryn Morsztyn  starszy (przed 1604- przed 1668) arianin
Morsztyn Zbigniew 1625 – 1689 PDF
Zbigniew Morsztyn (ur. ok. 1625 w Krakowskiem, zm. 13 grudnia 1689 w Królewcu) – polski szlachcic (herbu Leliwa) i poeta epoki baroku, żołnierz, działacz ariański.
Więcej…
Morzkowski Piotr – zmarł po 1646 PDF
Piotr Morzkowski (znany także jako Morszkowski lub Petrus Morscovius, data urodzenia nieznana, zmarł po 1646) – działacz reformacyjny, duchowny braci polskich, autor Agendy- dzieła ustanawiającego organizację Kościoła braci polskich.
Więcej…
Moskorzewski Andrzej Chrystian ok. 1595 – po 1650 PDF
Andrzej Chrystian Moskorzewski  (ok. 1595 – po 1650) działacz sejmikowy i ariański
Moskorzowski Hieronim Gratus 1560 – 1625 PDF
Hieronim Gratus Moskorzowski vel Moskorzewski ur. około 1560 w Moskorzewie, zm. w 1625), działacz reformacyjny braci polskich, polityk, pisarz i polemista.
Więcej…
Moszowski Jan koniec XVI w.- ok. 1660 PDF
Jan Moszowski (koniec XVI w.- ok. 1660) minister ariański na Słowacji
Mundius Łukasz – zm. po 1578 PDF
Łukasz Mundius (zm. po 1578) burmistrz wileński, arianin
Naronowicz Naroński Józef (Naroński) 1610 – 1678 PDF
Józef Naronowicz Naroński (Naroński) (ur. ok. 1610, zm. kwiecień 1678)- matematyk, geodeta, kartograf i architekt.
Więcej…
Niemirycz Jerzy 1612 – 1659 PDF
Jerzy Niemirycz (ur. w 1612 w Owruczu, zm. w 1659) podkomorzy kijowski,kanclerz ruski (1658), polityk Rzeczypospolitej Obojga Narodów,pochodzenia ruskiego (Gene Ruthenus natione Polonus) jeden z najbardziej wpływowych arian Rzeczypospolitej. Bronił praw innowierców i żądał odrębnego statusu dla ziem ruskich w ramach Rzeczypospolitej.
Więcej…
Niemirycz Krzysztof ok. 1650 – ok. 1710 PDF
Krzysztof Niemirycz  (ok. 1650-ok. 1710) bajkopisarz, polemista ariański
Niemojewski Jan ur. ok. 1526 -1530 zm 1598 PDF
Jan Niemojewski (ur. ok. 1526-1530 w Niemojewie, zm. 8 marca 1598 w Lublinie) – prawnik, działacz i teolog braci polskich.
Więcej…
Ochino Bernardino 1487 – 1564 PDF
Bernardino Ochino (także: Tommassini, ur. w 1487 w Sienie, zm. w 1564 w Slavkovie) – włoski zakonnik, wybitny mówca i asceta uznawany za świętego, po przyjęciu protestantyzmu – działacz reformacyjny, propagator antytrynitaryzmu m.in. w Polsce, teolog i pisarz.
Więcej…
Oleśnicki Mikołaj – zm. ok. 1566 PDF
Mikołaj Oleśnicki (zm. ok. 1566) herbu Dębno, właściciel Pińczowa, protektor reformacji w Małopolsce, ojciec Jana Oleśnickiego, dziadek Mikołaja Oleśnickiego.
Więcej…
Orzechowski Paweł – zm 1612 PDF
Paweł Orzechowski (zm. 1612), herbu Rogala, wojski krasnostawski (1581 – 1583), podczaszy (od 1583) i podkomorzy (od 1588) chełmski, starosta suraski (od 1590), patron braci polskich.
Więcej…
Ostorodt Krzysztof – zm. 1611 PDF
Krzysztof Ostorodt  (zm. 1611)  teolog i polemista ariański.
Otwinowski Erazm 1529 – 1614 PDF
Erazm Otwinowski  (1529-1614), polski poeta. 1557 uczestnik poselstwa do Stambułu, co znalazło wyraz w Wypisaniu drogi tureckiej (wydanie – J.I. Kraszewski w: Podróże i poselstwa polskie do Turcji, 1860). Wyprawę do Szwecji po księżniczkę Cecylię przypłacił pobytem w duńskim więzieniu.
Więcej…
Paklepka Stanisław – zm. 1567 PDF
Stanisław Paklepka (zm. 1567) pierwszy minister zboru, kalwinista, arianin
Paleolog Jakub 1520 – 1585 PDF
Jakub Paleolog (także: Giacomo Palaiologo, Jacob Palaiologos, Paleolog z Korfu (ur . w 1520 na Chios, zm. 25 maja 1585 w Rzymie), był Grekiem i naturalizowanym Polakiem, dominikaninem, antytrynitarskim działaczem reformacyjnym (m.in. braci polskich) we Włoszech, Czechach, Siedmiogrodzie i Polsce. Stracony z wyroku inkwizycji, uznawany za męczennika za wiarę.
Więcej…
Paludius Salomon I poł. XVII w PDF
Salomon Paludius  (1 poł. XVII w.) pedagog, minister ariański
Pastorius Joachim 1611 – 1681 PDF
Joachim Pastorius de Hirtenberg (ur. 20 września 1611 w Głogowie, zm. 26 grudnia 1681) – polski nadworny historyk królów Polski Władysława IV i Jana Kazimierza, pisarz, lekarz, brat polski, kalwinista wreszcie duchowny katolicki, kanonik warmiński, sekretarz królewski i protonotariusz apostolski.
Więcej…
Paterson Jan – ok. 1615 – 1675 PDF
Jan Paterson (ok. 1615-1675) arianin, lekarz, polihistor
Paweł z Wizny – 2 poł. XVI w. PDF
Paweł z Wizny (2 poł. XVI w.) działacz ariański
Piotr z Goniądza 1525 – 1573 PDF
Piotr z Goniądza, znany także pod pseudonimami: Gonesius, Gonedzius, Conyza, Koniński (ur. około 1525 w Goniądzu, zm. 15 października 1573 w Węgrowie), początkowo ksiądz katolicki, następnie pastor, pisarz i teolog protestancki, autor pierwszych dzieł teologicznych i politycznych w języku polskim, założyciel i przywódca Braci Polskich.
Więcej…
Pisecki Tomasz – zm. ok. 1645 PDF
Tomasz Pisecki (zm. ok. 1645) rodem z Opola, teolog, polemista socyniański
Więcej…
Pistorius Szymon ok.1568 – ok.1638 PDF
Szymon Pistorius (ok.1568 – ok.1638) arianin, poeta, duchowny, pedagog, urodzony w Opolu.
Więcej…
Potocki Wacław 1621 – 1696 PDF
Wacław Potocki (ur. około 1621 w Woli Łużańskiej, zm. przed 9 lipca 1696, Łużnej) – sędzia skarbowy, podstarosta i starosta biecki i sędzia grodzki biecki (w latach 1667-1676), podczaszy krakowski (1678-1685), jeden z głównych twórców barokowych w Polsce, poeta, epik, satyryk i moralista.
Więcej…
Preuss Jan 1620 – 1696 PDF
Jan Preuss (1620-1696) duchowny, pisarz ariański
Przypkowski Jan ok. 1520 – ok. 1606 PDF
Jan Przypkowski (ok. 1520- ok. 1606) działacz ariański
Przypkowski Krzysztof ok. 1598 – ok. 1661 PDF
Krzysztof Przypkowski  (ok. 1598- ok. 1661) działacz ariański
Przypkowski Mikołaj (młodszy) ok. 1612 – po 1668 PDF
Mikołaj Przypkowski (młodszy) (ok. 1612- po 1668) działacz ariański, polityczny i zborowy
Przypkowski Mikołaj ok. 1570 – 1672 PDF
Mikołaj Przypkowski  (ok. 1570-1672) działacz ariański
Przypkowski Samuel 1592 – 1670 PDF
Samuel Przypkowski (ur. ok. 1592, zm. 19 kwietnia 1670 w Królewcu) – polski pisarz i poeta, pastor ariański i działacz reformacji.
Więcej…
Pszonka Stanisław ok. 1511 – 1580 PDF
Stanisław Pszonka z Babina, zwany Babińskim z Chrysynowa, h. Janina, (ur. ok. 1511, zm. 1580) – sędzia lubelski,   założyciel w latach 1550 – 1560 razem z Piotrem Kaszowskim Rzeczypospolitej Babińskiej, będący zarazem jej burgrabią. Arianin.
Więcej…
Radecke Mateusz 1540 – 1612 PDF
Mateusz Radecke (1540-1612) sekretarz gdańskiej Rady Miejskiej, pisarz ariański
Radecke Walenty – zm. 1632 PDF
Walenty Radecke (zm. 1632) superintendent Kościołów unitariańskich
Radocki Marcin – zm 1651 PDF
Marcin Radocki (zm. 18 lipca 1651) – nauczyciel w Pcimiu, arianin, zwolennik reform społecznych, przedstawiciel chłopstwa w walce z samowolą szlachty.
Więcej…
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zwany Czarnym 1515 – 1565 PDF
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Czarnym (od koloru włosów), herbu Trąby (ur. 4 lutego 1515 w Nieświeżu, zm. 28 lub 29 maja 1565 w Łukiszkach koło Wilna) – marszałek wielki litewski, kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński.
Więcej…
Rodecki Aleksy ok. 1540-1606 PDF
Aleksy Rodecki , pseudonim Aleksander Turobińczyk (ok. 1540-1606), polski drukarz.
Więcej…
Ronemberg Szymon – zm. 1598/1604 PDF
Szymon Ronemberg (zm. 1598/1604) aptekarz krakowski, działacz ariański
Rożen Albert XVI wiek PDF
Albert Rożen XVI wiek – arianin i propagator ruchów reformacyjnych. Prawdopodbnie pierwszy z rodziny udokumentowany właściciel dworu w Jeżowie, który zamieniony został w tym czasie na zbór ariański.
Więcej…
Reklamy