Główne postaci

Strona 1
Ambroski Maciej 1600 – 1646 PDF
 Maciej Ambroski (1600-1646) minister ariański
 
Andronicus Łukasz Klimkowski 1535 -1595 PDF
Łukasz Klimkowski Andronicus (1535-1595) magister ariański
 
Arciszewski Eliasz ok. 1590 – po 1655 PDF
Eliasz Arciszewski ok. 1590 – po 1655 –  polski wojskowy, komornik królewski, komendant Smoleńska
Więcej…
 
Arciszewski Eljasz (starszy) zm. ok. 1630 PDF
Eljasz Arciszewski  starszy (zm. ok. 1630) działacz socyniański
 
Arciszewski Jan – 1 poł. XVII w PDF
Jan Arciszewski (1 poł. XVII w.) arianin
 
Arciszewski Krzysztof 1592 – 1656 PDF
Krzysztof Arciszewski herbu Prawdzic (ur. 9 grudnia 1592 w Rogalinie – zm. 7 kwietnia 1656 pod Gdańskiem), generał artylerii Holandii, Brazylii i Polski, oraz admirał floty Brazylii.
Więcej…
 
Arciszewski Samuel – 2 poł. XVII w. PDF
Samuel Arciszewski (2 poł. XVII w.) minister ariański
 
Balcerowic Jan – zm. 1620 PDF
Jan Balcerowic (zm. 1620) mieszczanin lubelski, arianin
 
Blandrata Jerzy 1515 – 1588 PDF
Jerzy Blandrata (właściwie: Giorgio Biandrata, ur. ok. 1515/1516 w Saluzzo, zm. 5 maja 1588) – włoski lekarz, teolog, działacz reformacyjny (kalwiński i antytrynitariański) w Polsce i na Litwie. Syn Bernardino Biandrata.
Więcej…
 
Brzeźnicki Jaruzel Kacper – 1560/70 – 1623 PDF
 Jaruzel Kacper Brzeźnicki (1560/70-1623) adwokat, arianin
 
Buczyński Jan – XVI – XVII wiek. PDF
Jan Buczyński (XVI – XVII wiek) – arianin, sekretarz cara Dymitra zwanego Samozwańcem I.
 
Budny Szymon 1550 – 1593 PDF
Szymon Budny (także Simon Budnii, Symon Budny, łac.: Budnius i Budnaeus, ur. w styczniu 1550 w Budnym, zm. 13 stycznia 1593 w Wiszniowie), białoruski i polski działacz Reformacji, pastor ariański, tłumacz Biblii i pisarz. Jeden z pionierów idei demokracji w polityce, przeciwnik kary śmierci. Jeden z najważniejszych twórców literackiego języka białoruskiego, pisał także po łacinie i po polsku.
Więcej…
 
Ciachowski Jan – XVII w. PDF
Jan Ciachowski (XVII w.) minister ariański
 
Ciachowski Jerzy – XVII w. PDF
Jerzy Ciachowski (XVII w.) minister ariański
 
Ciachowski Piotr zm. przed 1633 PDF
Piotr Ciachowski (Cziachowski, Ciachovius) , syn Jerzego. Data ur. nie znana – zm. przed 1633 r.
Więcej…
 
Cordier Mathurin ur. w 1479 lub 1480, zm. 1564 PDF
Mathurin Cordier (ur. w 1479 lub 1480, zm. 8 września 1564 w Genewie) francuski kalwiński działacz reformacyjny, pisarz, nauczyciel i pedagog (uczył m.in. w Akademii Rakowskiej), propagator reformy nauczania języków obcych i etyki.
Więcej…
 
Crell Jan 1590 – 1633 PDF
Jan Crell (Johannes Crell, Crellius) (ur. 26 lipca 1590 w Helmetsheim (Frankonia), zmarł 1633 w Rakowie), teolog i pisarz ariański.
Więcej…
 
Crell Spinowski Krzysztof 1622 – 1680 PDF
Krzysztof Crell Spinowski (Spinovius) (ur. 1622 w Rakowie, zm. 12 grudnia 1680) – teolog ariański, pastor zboru braci polskich.
Więcej…
 
Crell Spinowski Samuel 1660 – 1747 PDF
Samuel Crell Spinowski (ur. 25 marca 1660 w Kluczborku, zm. 9 czerwca 1747 w Amsterdamie), filozof i teolog ariański, pastor zboru braci polskich.
Więcej…
 
Czaplic Szpanowski Aleksander zm. 1664 PDF
Aleksander Czaplic Szpanowski herbu Kierdeja (zm. 1664 r.) – arianin, wnuk Teodora (Fedora) Czaplica ze Szpanowa (zm. 1611), syn Jerzego Czaplica (zm. 1649).
Więcej…
 
Czaplic Szpanowski Jan zm. w 1604 PDF
Jan Czaplic Szpanowski (zm. w 1604 r.) – arianin, wojski łucki, kasztelan kijowski, w 1599 r. wybrany przez protestanckich Senatorów na obrońcę praw politycznych dysydentów
 
Czaplic Szpanowski Jerzy zm. w 1649 PDF
Jerzy Czaplic Szpanowski (zm. w 1649 r.) arianin, pan na Kisielinie i Dmitrowcach, założyciel wspólnoty ariańskiej w Kisielinie
 
Czaplic Szpanowski Marcin zm. 1637 PDF
Marcin Czaplic Szpanowski (zm. 1637 r.) arianin, poseł sejmowy, założyciel wspólnoty ariańskiej w Beresku
 
Czechowic Marcin 1532 – 1613 PDF
Marcin Czechowic (ur. w listopadzie 1532 w Zbąszyniu, zm. w listopadzie 1613 w Lublinie) – teolog protestancki, pisarz religijny.
Więcej…
 
Demianowicz Jan – XVII w. PDF
Jan Demianowicz (XVII w.) minister ariański
 
Domaniewski Józef – XVI/XVII w. PDF
Józef Domaniewski (XVI/XVII w.) działacz antytrynitarski
 
Felbinger Jeremiasz 1616 zm po 1690 PDF
Jeremiasz Felbinger (ur 1616 zmarł po 1690)
Więcej…
 
Franconius Daniel XVI / XVII PDF
Daniel Franconius XVI / XVII –  wybitny ariański pedagog i poeta, retor różnowierczej szkoły w Tarnowskich Górach, rektor Akademii Rakowskiej oraz kierownik zbiorów ariańskich w Siedmiogrodzie.
 
Gentile Giovanni Valentino 1520 – 1566 PDF
Giovanni Valentino Gentile (ur. około 1520 w Scigliano, zm. 10 września 1566 w Bernie), włoski działacz reformacyjny, propagator antytrynitaryzmu m.in. w Polsce, teolog i pisarz.
Więcej…
 
Gittich Michał – zm. 1654 PDF
Michał Gittich (zm. 1654) minister i pisarz religijny ariański
 
Gizel Eustachy – XVII w. PDF
Eustachy Gizel (XVII w.) rektor szkoły ariańskiej
 
Gosławski Adam ok. 1577 – ok. 1642 PDF
 Adam Gosławski (ok. 1577- ok. 1642) pisarz, działacz ariański
 
Grądzki Samuel – zm. ok. 1672 PDF
Samuel Grądzki /Grondski/, h. Rawicz, (zm. ok. 1672), kronikarz polski, korespondent (1607- 1628), historyk, dyplomata, arianin, urzędnik Janusza Radziwiłła (kasztelana wileńskiego) (1579-1620) i Karola Radziwiłła.
Więcej…
 
Grzegorz Paweł z Brzezin 1525 – 1591 PDF
Grzegorz Paweł z Brzezin, także: Gregorius Paulus Brzezinensis, (ur. około 1525, zmarł w 1591), pisarz i teolog ariański, jeden z głównych twórców i propagatorów radykalnego nurtu braci polskich; autor pierwszych w historii dzieł teologicznych w języku polskim, które przyczyniły się do rozwoju literackiej polszczyzny.
Więcej…
 
Jakub z Jędrzejowa PDF
Jakub z Jędrzejowa – Działacz ariański (?), ok. 1565 roku minister zboru w Strzelcach koło Wiślicy, gdzie tamtejszy kościół katolicki Jan Oleśnicki zamienił na zbór.
 
Jakub z Kalinówki – zm. 1583 PDF
Jakub z Kalinówki, zwany czasem Liviusem (zm. 1583) minister ariański
 
Jurzyc Wawrzyniec – zm. 1592/93 PDF
Wawrzyniec Jurzyc (zm. 1592/93) propagator arianizmu
 
Karmanowski Olbrycht 1580 – 1632 PDF
Olbrycht Karmanowski (ur. ok. 1580, zm. po 1632) – poeta i tłumacz, dworzanin ks. Krzysztofa Radziwiłła (zm. 1640). Arianin. Szlachcic herbu Prus rodem z podlubelskich Karmanowic.
Więcej…
 
Kaszowski Piotr ok.1520 – ok.1594 PDF
Piotr Kaszowski z Kaszowa h. Janina, (ok.1520 – ok.1594) – współzałożyciel (ok. 1550-1560) Rzeczypospolitej Babińskiej, popularny „babiński kanclerz”, satyryk, dziedzic Wysokiego, sędzia ziemski lubelski, kalwinista, brat polski, fundator zboru kalwińskiego później ariańskiego w Wysokiem.
Więcej…
 
Kazanowski Jan – zm. 1591 PDF
Jan Kazanowski herbu Grzymała (zm. 1591) – pierwotnie pleban w miejscowości Kozirynek (obecnie Radzyń Podlaski); od 1579 podsędek łukowski; 1591 sędzia ziemski łukowski, arianin. Pisał się z Czeberowa.
Więcej… 
 
Kazimierski Piotr ok. 1540 – po 1598 PDF
Piotr Kazimierski  (ok. 1540- po 1598) arianin, rotmistrz królewski
 
Kazimirski Mikołaj zm. 1598 PDF
Mikołaj Kazimirski  (zm. 1598) arianin, poseł sejmowy
 
Kazimirski Tomasz zm. 1667 PDF
Tomasz Kazimirski  (zm. 1667) arianin, poseł
 
Kiszczyna Stanisławowa Anna z Radziwiłłów – zm. w 1600 PDF
Anna z Radziwiłłów Stanisławowa Kiszczyna (data urodzenia nieznana, zm. w 1600) – księżna, wojewodzina witebska, działaczka reformacyjna (kalwińska i ariańska) na Litwie.
Więcej…
 
Kiszka Jan 1552 – 1592 PDF
Jan Kiszka, herbu Dąbrowa (ur. ok. 1552, zm. 1592) – starosta generalny żmudzki, kasztelan wileński i wojewoda brzeski, litewski magnat, polityk i propagator ruchu braci polskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Więcej…
 
Krowicki Marcin 1500 – 1573 PDF
Marcin Krowicki (ur. ok. 1500, zm. w październiku 1573 w Piaskach) – polski działacz i pisarz reformacyjny, jeden z autorów przekładu Biblii Brzeskiej.
Więcej…
 
Lehocki Daniel – zm. ok. 1663 PDF
Daniel Lehocki (zm. ok. 1663) działacz ariański
 
Licinius Jan – zmarł po 1633 PDF
Jan Licinius (Licyniusz) Namysłowski (Namysłaviensis, Namysłovius) – zmarł po 1633 r, urodzony najprawdopodobniej w Namysłowie, minister ariański, pisarz i polemista religijny.
Więcej…
 
Lubieniecki Andrzej (młodszy) 1590 – po 1667 PDF
Andrzej Lubieniecki  młodszy – (ur. 1590 zm. po 1667)  twórca sylwy zawierającej materiały do dziejów arianizmu
 
Lubieniecki Andrzej 1551 – 1623 PDF
Andrzej Lubieniecki (ur. ok. 1551, zm. 6 lutego 1623 w Siedliskach), duchowny, historyk i pisarz ariański.
Więcej…
 
Reklamy